Skip navigation

 

 

 

 
 

 

Giebros Technics Services B.V.

Giebros Technics Services B.V.

Kies de expertise die goed bij u past

 

Besturingstechniek en Automatisering

Uw wens is te kunnen werken met een probleemloos functionerende technische installatie. De hele technische omgeving van uw faciliteit is complex en beslaat uit verschillende installaties. De opzet is dat deze feilloos met elkaar samenwerken; iets wat het beste geregeld kan worden met een intelligent besturingssysteem. Giebros kan u op dit vlak adviseren, en zal vervolgens de installaties nauwkeurig op elkaar inregelen. Aansluitend wordt aandacht besteed aan de vereiste controles, wetgeving en toe te passen veiligheidsmarges.

Waterzuivering

Een essentieel onderdeel van een zwembad is de waterzuivering of waterbehandeling installatie. Het verzorgt een perfecte kwaliteit van het zwemwater zodat de gebruikers op een verantwoorde, hygiënische en veilige manier van uw het bad gebruik kunnen maken. Giebros zorgt dat uw installatie probleemloos functioneert, regelt de verplichte keuringen en het onderhoud – en kan u een goed gebruikersschema leveren inclusief de toe te passen gebruiksmiddelen.

Klimaatbeheersing

De bezoekers van uw zwembad, wellness of ijsbaan moet vooral een prettige klimaat ervaren. Dus is het zaak uw klimaat systemen optimaal in te regelen zodat bijvoorbeeld schommelingen van de buitentemperatuur tijdig en onmerkbaar opgevangen worden. Ook hier is het zaak de verschillende installaties optimaal op elkaar af te stemmen. Laat Giebros u hierin adviseren – de oplossing ligt vaak in een aantal ingrepen die niet alleen voor een beter klimaat zorgen maar vaak ook een rendementsverbetering opleveren; en dat is simpel gezegd kosten besparen..!

Energietechniek

Energiebesparing is een actueel onderwerp. Vaak opereren installaties niet optimaal of wordt onnodig verbruik gerealiseerd omdat systemen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Giebros kan een vrijblijvende scan uitvoeren van uw systemen en u voorrekenen wat een beperkte investering aan rendement verbetering kan opleveren. Het zal u aangenaam verbazen hoe snel verscherpt energiebeheer zichzelf terug verdient; met Giebros als partner heeft u dit snel uitgevonden.

Legionella beheersing

Legionella beheersing is een serieuze zaak; uw weet dat uiteraard als zwembad exploitant al geruime tijd. Toch komen er bijna dagelijks situaties voor waarbij klachten worden gerapporteerd met legionella als de mogelijke boosdoener. Daarom kunt u nooit teveel aandacht aan dit punt besteden. Giebros adviseert u met het opstellen van een legionella beheersplan aan de hand van een risicoanalyse. Naast onderhoud van boilers en keerklep controles worden hierin monsternames, spoelschema's voor aftappunten en temperatuurmetingen vastgelegd en bijgehouden in het logboek. Alleen met een goed uitgevoerd beheersplan voldoet u aan de overheidsnorm.